साहित्यकार (अतृप्त )

अतृप्त काठमाडौँको लेखक हुन् ।
अतृप्तका चार मुक्तक