साहित्यकार (श्रीकृष्ण )

श्रीकृष्ण काठमाडौँको लेखक हुन् ।
श्रीकृष्णका तीन मुक्तक