मुक्तकहरू

मनिराम मञ्जिलकाे मुक्तक
अतृप्तका चार मुक्तक
पाँच मुक्तक
श्रीकृष्णका तीन मुक्तक
बाबुराम न्याैपानेकाे चार मुक्तक