Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print

गजल

गजल

गालाह गालाह गालाह गालाह गालाह गालाह गालाह

गालाह गालाह गालाह गालाह गालाह गालाह

गालाह गालाह गालाह गालाह गालाह गालाह गालाह

गालाह 

अन्य गजलहरु

dsdsad

का अन्य सृजनाहरु :

अन्य सृजनाहरू भेटिएन