साहित्यकार (कैलासकुमार पाण्डेय )

कैलासकुमार पाण्डेय काठमाडौँको लेखक हुन् ।
कथा : दाग