साहित्यकार (चेतना )

चेतना काठमाडौँको लेखक हुन् ।
कथा : अ’मुखरित’ प्रेम