साहित्यकार (मनिराम मञ्जिल )

मनिराम मञ्जिल काठमाडौँको लेखक हुन् ।
मनिराम मञ्जिलकाे मुक्तक